Prototyper

Prototypverkstad

Har du idéer till nya produkter inom energi- eller solenergiområde?
Du kanske behöver en erfaren projektledare?
Hör av dig!

Du kanske behöver prototyper byggda? Jag har möjlighet att hjälpa dig att få fram din prototyp.

Exempel:

1) I skrivande stund konstrueras och byggs en prototyp till ett PCM värmelager. Uppdragsgivaren är Energikompetenscentrum på Högskolan Dalarna. I värmelagret används kemiska material och deras smältenergi för att lagra mycket värme i ett snävt temperaturområde.

2) Konstruktion av en värmeväxlare specialanpassad till att kunna ladda en skiktat tank med egenkonvektion på sekundärsidan. Prototypen utvecklades till färdig produkt och används i sol-ackumulatortankar och pannor hos en större tysk tillverkare.

3) Utveckling av en prototyp av pelletsbrännare med roterande brännkammare, inbyggd i ackumulatortankens topp.